• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 4 grudnia 2017 r. W sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olkuszu zarządzonych na dzień 3 września 2017 r
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miejskiej w Andrychowie zarządzonych na dzień 30 lipca 2017 r.
  • Zestawienie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w kadencji 2014 - 2018