• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miejskiej w Andrychowie zarządzonych na dzień 30 lipca 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 września 2017 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborcze w Krakowie z dnia 9 października 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Krzeszowicach zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 r.
    Zestawienie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w kadencji 2014 - 2018