• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Libiążu zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu zarzadzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Babice zarzadzonych na dzień 4 grudnia 2016 r.
    Zestawienie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w kadencji 2014 - 2018
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych z wyborów uzupełniających, przedterminowych i referendów lokalnych.