• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Wolbromiu zarządzonych na dzień 14 maja 2017 r.
    Zestawienie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w kadencji 2014 - 2018