• uzupełniające obwieszczenie z 5 listopada 2018 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
  obwieszczenie z 24 października 2018 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
 • obwieszczenie z 24 października 2018 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
 • komunikaty komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku
  WYKAZ stron internetowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Krakowie, które zamierzają zgłaszać kandydatów do więcej niż jednej rady.
 • wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie