• odbyły się wybory ponowne do Rady Miejskiej w Chrzanowie 22 lutego 2015 r.
    odbyły się wybory ponowne do Rady Gminy Wielka Wieś 12 kwietnia 2015 r.
  • odbyły się wybory ponowne do Rady Gminy Lanckorona, zarządzone na dzień 12 lipca 2015 roku
    dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do komisji