• odbyły się wybory przedterminowe Wójta Gminy Pcim, zarządzone na dzień 24 lipca 2016 r.
  odbyły się wybory przedterminowe Burmistrza Chrzanowa, zarządzone na dzień 6 marca 2016 roku
 • odbyły się wybory przedterminowe Burmistrza Zatora, zarządzone na dzień 7 lutego 2016 roku
  odbyły się wybory Wójta Gminy Tomice, zarządzone na 15 listopada 2015 roku
 • odbyły się wybory przedterminowe Burmistrza Dobczyc, zarządzone na dzień 12 kwietnia 2015 roku
  stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Trzebini
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego partii politycznej
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców tylko w 1 gminie poniżej 20.000 mieszkańców
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia
  dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do komisji