• referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa przed upływem kadencji
    referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Przeciszów i Rady Gminy Przeciszów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 28 lutego 2016 roku
  • referendum gminne w sprawie odwołania Pana Marka Niechwieja, Burmistrza Miasta Chrzanowa, przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 13 grudnia 2015 roku