• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału powiatu wielickiego na okręgi wyborcze
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Radziemice na obwody głosowania
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Mogilany na okręgi wyborcze
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Mogilany na obwody głosowania
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Jerzmanowice-Przeginia na obwody głosowania
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału gminy Jerzmanowice-Przeginia na okręgi wyborcze