• Ogólnokrajowe referendum zarządzone na 6 września 2015 roku