• wzór sprawozdania finansowego
    Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o wydanych postanowieniach dotyczących sprawozdań finansowych Komitetów Wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie terminu składania sprawozdań finansowych w zw. z wyborami organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.