• referendum w sprawie odwołania Pani Ewy Filipiak, Burmistrza Wadowic, oraz Rady Miejskiej w Wadowicach przed upływem kadencji
    referendum w sprawie odwołania Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, przed upływem kadencji III
  • Referendum w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Stradomskiego, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 13 maja 2012 roku
    Referendum w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka, Burmistrza Miasta Trzebini, przed upływem kadencji
  • referendum w sprawie odwołania Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, oraz Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji II
    Referendum w sprawie odwołania Pana Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa, przed upływem kadencji I