• uzupełniające obwieszczenie z 5 listopada 2018 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
    obwieszczenie z 24 października 2018 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego
  • obwieszczenie z 24 października 2018 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast