• Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
  rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
 • wybory uzupełniające do Rady Gminy Zabierzów w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 roku
  wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 roku
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie
  wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego partii politycznej
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia
  dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do komisji