• podział gminy Mogilany na okręgi wyborcze
  podział gminy Mogilany na obwody głosowania
 • podział gminy Jerzmanowice-Przeginia na obwody głosowania
  podział gminy Jerzmanowice-Przeginia na okręgi wyborcze
 • rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku
  stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Trzebini
 • zarządzenie Wojewody Malopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie
 • wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców