• Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie
  rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
 • odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzone na dzień 3 września 2017 r.
  odbyły sie wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Olkuszu w okręgu wyborczym Nr 17, zarządzone na dzień 3 września 2017 r.
 • wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego partii politycznej
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia
 • dokumenty związane ze zgłoszeniem kandydatów do komisji
  dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów