Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • komunikaty komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku
  komunikat w sprawie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców tylko w 1 województwie
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców tylko w 1 gminie poniżej 20.000 mieszkańców
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia
  dokumenty związane ze zgłoszeniem do terytorialnych komisji wyborczych
 • dokumenty związane ze zgłoszeniem do komisji obwodowych
  dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych
 • wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampaniii wyborczej
  rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku