• wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 roku
  wybory uzupełniające do Rady Gminy Zabierzów w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 roku
 • wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym Nr 14, zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie
 • rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 roku
  rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku
 • wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego wyborców
 • dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego partii politycznej
  dokumenty związane z utworzeniem komitetu wyborczego organizacji/stowarzyszenia