• podział gminy Radziemice na obwody głosowania
  podział gminy Kęty na okręgi wyborcze
 • podział gminy Mogilany na okręgi wyborcze
  podział gminy Mogilany na obwody głosowania
 • podział gminy Jerzmanowice-Przeginia na obwody głosowania
  podział gminy Jerzmanowice-Przeginia na okręgi wyborcze
 • rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku
  zarządzenie Wojewody Malopolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie
  wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018