• komunikat w sprawie terminu przyjmowania zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego
    WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
  • wyjaśnienia PKW dot. zasad finansowania kampaniii wyborczej
    komunikaty komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku
  • wybory samorządowe kadencja 2014 - 2018
    Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Delegaturze KBW w Krakowie