• Zmiany w składach rad miast na prawach powiatu, rad powiatów i rady sejmiku województwa małopolskiego