• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Delegatury KBW w Krakowie oraz bieżącego serwisu technicznego DKR-262-1/17