• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Krakowie w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernichów zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
  • Zestawienie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach w kadencji 2014 - 2018