• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku