• okręgi wyborcze w zakresie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Krakowie
    informacja Komisarza Wyborczego o terminach złożenia sprawozdań finansowych
  • limity wydatków finansowych komitetów wyborczych