• wybory do Sejmu i do Senatu, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku