• protokoły wyników wyborów do Senatu w okręgach nr 30, 31, 32 i 33