• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 roku