• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zabierzów zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.