• Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie miejsca, czasu i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zabierzów zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
    komunikaty komisarzy wyborczych o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku
  • WYKAZ stron internetowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarzy Wyborczych w Krakowie, które zamierzają zgłaszać kandydatów do więcej niż jednej rady.