• wybory ponowne do Rady Gminy Tomice w okręgu wyborczym nr 14, zarządzone na dzień 1 września 2019 roku