AD PERPETUAM REI MEMORIAM – otwarcie wystawy w gmachu Sejmu

W gmachu Sejmu została otwarta wystawa AD PERPETUAM REI MEMORIAM –

Na wieczną Rzeczypospolitej pamiątkę. Dziedzictwo ustrojowe 1573 – 2013.

440 lat temu odbyły się pierwsze wolne, powszechne i bezpośrednie wybory głowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Prawa obywatelskie (prawo wybierania) przysługiwały wówczas tylko dwóm stanom: duchownemu i szlacheckiemu, stanowiącym około 15 % ludności Rzeczypospolitej. 11 maja 1573 r. na polach wsi Kamień pod Warszawą zgromadzona szlachta ze wszystkich ziem i województw (w liczbie ok. 100 000) dokonała spośród 14 kandydatów wyboru króla (elekcja viritim). Królem elektem został książę Henryk z francuskiego rodu Walezjuszy (Henryk III Walezy). Głosowanie przeprowadzono według wcześniej opracowanego i przyjętego podczas sejmu elekcyjnego regulaminu. Dokument o wyborze (decretum electionis) doręczono królowi  - elektowi w Paryżu, zaś akt koronacyjny miał miejsce w Krakowie, dnia 21 lutego 1574 roku.

Wystawę otworzyli: Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski.

Wystawa będzie czynna do 30 września br.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 0:33

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk